Aanmelding & lnschrijving

Opzeggen

Proefles

Contributie

Ziekte / Blessure

Bij ziekte en blessures kán het een reden zijn voor het bevriezen van abonnement. Het tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap gebeurt altijd in overleg met NextDance.

Overig

Leslocatie(s)

Tijdens, voor en na de les

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 01 juli 2022 tot nader order.